Dept:Sol·licituds - Secretaria general

Autorització tràmits de padró


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat d'empadronament

Presentar-ho en l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, ubicada en el carrer Major núm. 14 i en l'Extensió administrativa de la Cala sítia en av. dels Mariners núm. 10


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat - d'empadronament - Formes de obtrindre

El certificat d'empadronament és un document que té caràcter públic i fefaent a efectes administratius, en relació amb la residència i el domicili habitual en el municipi.


Sol·licituds - Secretaria general

Certificat d'empadronament per correu


Sol·licituds - Seguretat i ordre públic

Certificats de Convivència i Residència