Des del Registre Municipal de l’Ajuntament s’informa dels anuncis i edictes municipals en període d’exposició pública. Polse sobre l’extracte de l’anunci per obtindre el document PDF que conté l’anunci complet, el qual inclou, si és procedent, el període d’al·legacions contra este.

Altres OrganismesPeríode exposició: 15 de Març de 2018 al 16 d’Abril de 2018

Període exposició: 28 de Febrer de 2018 al 28 de Març de 2018

Període exposició: 10 de Gener de 2017 al 10 de Gener de 2019