La Vila Joiosa rep dues subvencions per valor de 45.221 euros per a finalitats socials

L'ajuda s'emmarca dins de les convocatòries de la Diputació Provincial d'Alacant per a municipis de menys de 50.000 habitants

  

L'Ajuntament de la Vila Joiosa ha rebut 45.221 € en dues subvencions de la Diputació Provincial d'Alacant en matèria de Benestar Social.  Els projectes subvencionats són el programa de Prestacions Econòmiques Individualitzades i l'adquisició d'equips tecnològics en el Centre Social del municipi.
 
La Diputació d'Alacant ha subvencionat amb 43.093 euros el programa de Prestacions Econòmiques Individualitzades, amb el qual Benestar Social ajuda a famílies amb recursos escassos. Aquesta subvenció està destinada a cobrir programes d'Atenció Primària en Serveis Socials. 
 
 “Aquesta subvenció serà destinada íntegrament a aquelles famílies que no tenen cobertes les necessitats més bàsiques, per la qual cosa les prestacions s'assignaran de forma individualitzada, en funció de la situació particular de cada usuari”, ha explicat el regidor de Benestar Social, José Ramón Uclés. 
 
Aquesta convocatòria està  destinades a ajuntaments de municipis amb població inferior a 50.000 habitants, Entitats d'Àmbit Territorial Inferior al Municipi (EATIM) i mancomunitats de la província d'Alacant per a Serveis i Programes relacionats amb Serveis Socials d'Atenció Primària, en la seua anualitat de 2018.
 
D'altra banda, la Diputació Provincial d'Alacant ha concedit una subvenció de 2.127 euros a l'Ajuntament de la Vila Joiosa per a l'adquisició d'una pissarra electrònica destinada al Centre Social del municipi.
 
Aquestes ajudes s'emmarquen dins de Convocatòria de Subvencions destinades a ajuntaments de municipis d'amb menys de 50.000 habitants, per a la realització d'activitats de promoció social dirigides a col·lectius vulnerables i l'adquisició d'equipament, en l'anualitat 2018.
 
L'organisme provincial ha consignat a aquesta convocatòria  1.383.723 euros que s'han distribuït entre 58 ajuntaments i 9 mancomunitats. Per a la rebuda d'aquesta subvenció, l'Ajuntament de la Vila Joiosa presentarà, una relació de les despeses realitzades dins del programa, així com una memòria d'aquest.
 

Notícia publicada el 10 d’Agost de 2018